byKettils Mission

byKettil grundades under 2020 när resandet stod still. Det blev ytterst påtagligt att resandet inte är något vi kan ta för givet. Men det blev extra tydligt att det är något vi längtar efter och behöver i våra liv. 

När resandet stod still fanns tid för reflektion. Insikten blev att jag vill fortsätta göra det jag är bäst på och vad jag har passion för. 

Att vara med och skapa de bästa dagarna i människors liv. 

Dessutom kan jag inspirera till medvetna val som bidrar till en hållbar utveckling för både vårt eget välbefinnande och för världen. 

Den nya tidens lyx och vårt större fokus på hållbarhet är en väldigt kraftfull kombination. 

Vi behöver låta platser återhämtas, människor utbildas och behandlas jämlikt, djur respekteras och lokala ekonomier växa.

Ungefär 10% av världens befolkning arbetar i en reserelaterad bransch, vilket innebär att resandets varande förändrar tillvaron för väldigt många människor. 

Därför ska vi fortsätta resa men vi ska med omsorg välja hur vi agerar, hur vi bor och vem vi anlitar. 

Scroll Up