Story

byKettil vill skapa värdefulla resminnen för sina kvalitetsmedvetna resenärer och underlätta för dem att hitta rätt efter sina drömmar och världens förutsättningar. 

Vår story

byKettil grundades av Marlene Kettil under 2020 när resandet stod still på grund av en pandemi. Det blev ytterst påtagligt att resandet inte är något vi kan ta för givet. 

När resandet stod still fanns tid för reflektion.

Vi började fråga oss själva varför vi reser och vad vi längtar efter. 

Marlene funderade mycket över sina ”varför”. Vad var den sanna glädjen i hennes yrke hon haft i över 20 år?

Jo, helt enkelt att få vara med och skapa de bästa dagarna i människors liv. 

Det blev tydligt att det var en förändringens tid. 

Att ha hittat passionen igen och en vilja att vara med på en framtidsresa fick alltså Marlene att ta saken i egna händer och det var starten för byKettil Travel AB. 

Vi behöver låta platser återhämtas, människor utbildas och behandlas jämlikt, djur respekteras och lokala ekonomier växa.

Ungefär 10% av världens befolkning arbetar i en reserelaterad bransch, vilket innebär att resandets varande förändrar tillvaron för väldigt många människor. 

Därför ska vi fortsätta resa men vi ska med omsorg välja hur vi agerar, vilka hotell vi bor på och vem vi anlitar. 

Scroll Up